Mikołaj Kopernik: Geniusz Astronomii i Jego Polskie Korzenie

Mikołaj Kopernik
Awatar Astroholik

Mikołaj Kopernik, słynny astronom i matematyk, jest jedną z najbardziej znanych postaci w historii nauki. Jego teoria heliocentryczna, stawiająca Słońce w centrum Układu Słonecznego, zapoczątkowała rewolucję naukową i miała ogromny wpływ na rozwój astronomii. Jednak pytanie o narodowość Kopernika budzi pewne kontrowersje. W wywiadzie dla Archiwum Państwowego w Opolu, profesor Krzysztof Mikulski, badacz losów astronoma, udziela odpowiedzi na to pytanie i podkreśla jego polskie korzenie.

 

 

Według profesora Mikulskiego, Mikołaj Kopernik wielokrotnie jasno i zdecydowanie określił swoją narodowość. W liście do polskiego króla Zygmunta Kopernik napisał, że będzie bronił Olsztyna przed Krzyżakami nawet z narażeniem swojego życia, ponieważ jest wiernym poddanym króla polskiego. Ta deklaracja stanowi jednoznaczny dowód na to, że Kopernik uważał się za Polaka.

Profesor Mikulski zwraca uwagę na pochodzenie rodziny Koperników. Mimo że matka astronoma, Barbara Watzenrode, pochodziła z rodziny niemieckiej, Kopernik wyraźnie identyfikował się jako Polak. Jego ojciec, który przybył do Torunia z Krakowa, miał natomiast korzenie na Śląsku. Jednak najnowsze badania wskazują na to, że rodzinne związki Koperników mogły sięgać aż do miasta Nysa.

Według naukowców, nazwisko Kopernik jest związane z działalnością kupców zajmujących się miedzią. Nazwisko to jest ściśle związane z rodem Koppersmedów, zamożnych kupców nyskich. Wiele dowodów wskazuje na to, że Nysa była rodowym miejscem Koperników.

Profesor Mikulski wyjaśnia, że pisownia nazwiska Kopernika w dokumentach często różniła się w zależności od języka, w którym były sporządzone. Zarówno w Nysie, jak i w Toruniu, dokumenty były prowadzone w języku niemieckim. Dlatego nazwisko Kopernik często występowało w niemieckiej formie. Niemiecka pisownia nazwiska nie oznaczała jednak, że Kopernik identyfikował się jako Niemiec.

W czasach, gdy Kopernik żył, narodowość nie była jednoznacznie określana na podstawie języka czy etnosu, ale była kwestią politycznego wyboru jednostki. Kopernik jasno zadeklarował swoją narodowość i identyfikował się jako Polak.

Dzięki wsparciu wuja, biskupa Łukasza Watzenrode, Mikołaj Kopernik i jego brat Andrzej mieli możliwość rozpoczęcia nauki. Wuj był ich sponsorem i umieścił ich w kapitule, aby mogli utrzymać się podczas studiów we Włoszech.

Już podczas studiów w Bolonii było wiadomo, że Kopernik interesuje się astronomią. Jego pasja do tej dziedziny nauki była tak silna, że zrezygnował z dalszych święceń kapłańskich i odmówił objęcia tronu biskupiego.

 

 

Źródło: Nauka w Polsce 

Awatar Astroholik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *