, ,

Burze Słoneczne: NASA pracuje nad AI do ostrzegania przed nimi

Burze słoneczne. System ostrzegania przed burzami słonecznymi
Awatar Astroholik

Burze słoneczne są zjawiskiem kosmicznym, które może mieć poważne konsekwencje dla Ziemi. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się zagrożeniom związanym z burzami słonecznymi oraz roli sztucznej inteligencji w przewidywaniu tych zjawisk. Zespół badawczy w NASA pracuje obecnie nad wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji do danych dotyczących burz słonecznych, aby stworzyć system wczesnego ostrzegania. Dzięki temu systemowi można by dać Ziemi około 30 minut ostrzeżenia przed zbliżającą się burzą słoneczną, co mogłoby znacząco zminimalizować potencjalne szkody.

 

 

Burze słoneczne mogą wpływać na różne aspekty życia na Ziemi. Intensywne wybuchy na Słońcu mogą generować ogromne ilości energii i wyrzucić materię słoneczną w przestrzeń kosmiczną. W niektórych przypadkach te wyrzuty mogą skierować się w stronę Ziemi. Gdy takie cząstki słoneczne dotrą do naszej planety, mogą zakłócać pole magnetyczne i atmosferę Ziemi, co prowadzi do różnych efektów, w tym zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych, uszkodzeń satelitów komunikacyjnych, a nawet zagrożeń dla zdrowia ludzi.

 

Przykładem historycznego wydarzenia związanego z burzą słoneczną jest tzw. zdarzenie Carringtona, które miało miejsce w 1859 roku. Była to jedna z najpotężniejszych zarejestrowanych burz słonecznych. Jej wpływ na ówczesną infrastrukturę był minimalny, ponieważ technologia elektryczna była wtedy w powijakach. Jednak gdyby podobne zdarzenie miało miejsce dzisiaj, mogłoby spowodować znaczne szkody i zakłócenia w globalnej sieci elektroenergetycznej i komunikacyjnej.

 

Aby skutecznie przewidzieć burze słoneczne i zminimalizować ich wpływ na Ziemię, naukowcy muszą zbierać dane z różnych źródeł. NASA wykorzystuje satelity, takie jak ACE, Wind, IMP-8 i Geotail, które dostarczają informacje o wybuchach słonecznych. Jednak same dane nie wystarczą do stworzenia modelu predykcyjnego. Konieczne jest również zrozumienie wpływu burzy słonecznej na Ziemię, dlatego naukowcy gromadzą również dane ze stacji na powierzchni.

 

Właśnie w tym momencie wchodzi na scenę sztuczna inteligencja. Badacze opracowali model uczenia głębokiego o nazwie DAGGER, który ma zdolność przewidywania nasilenia i kierunku wydarzeń związanych z burzami słonecznymi w mniej niż sekundę. Jest to ogromny krok naprzód w porównaniu do wcześniejszych metod, które wymagały znacznie więcej czasu na przewidzenie zagrożenia. Dzięki swojej szybkości i dokładności DAGGER może dostarczyć prognozy co minutę dla całej powierzchni Ziemi.

 

Lokalne prognozowanie jest kluczowe, ponieważ burza słoneczna może dotknąć tylko części globu, podczas gdy inne obszary będą chronione przez masę planety. Integrując model DAGGER z systemami oceny zagrożeń, firmy energetyczne i komunikacyjne będą miały możliwość skutecznego reagowania na zagrożenie i minimalizowania potencjalnych szkód.

 

Przewidywanie burz słonecznych to niezwykle ważne zadanie, ponieważ pozwala na szybką reakcję i ochronę przed negatywnymi skutkami tych zjawisk. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, takiej jak model DAGGER, naukowcy i instytucje badawcze są coraz bliżej opracowania efektywnego systemu wczesnego ostrzegania. Jest to niezwykle istotne, aby chronić naszą infrastrukturę i nasze społeczeństwo przed nieprzewidywalnymi burzami słonecznymi.

 

Jakie są potencjalne skutki burz słonecznych?

Burze słoneczne mogą mieć różnorodne skutki. Mogą zakłócać pole magnetyczne Ziemi, co prowadzi do zwiększonej aktywności zorzy polarnej. Mogą również powodować zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych, co prowadzi do awarii zasilania. Ponadto, intensywne burze słoneczne mogą uszkadzać satelity komunikacyjne i powodować problemy z nawigacją GPS. Istnieje również ryzyko wpływu na zdrowie ludzi, zwłaszcza astronautów i personelu lotów kosmicznych.

 

Jakie są najbardziej zaawansowane technologie stosowane do przewidywania burz słonecznych?

Jedną z najnowocześniejszych technologii stosowanych do przewidywania burz słonecznych jest model uczenia głębokiego DAGGER. Wykorzystuje on zaawansowane algorytmy predykcyjne, które analizują dane pochodzące z satelitów i stacji na powierzchni. Dzięki temu modelowi możliwe jest szybkie i dokładne przewidywanie nasilenia i kierunku wydarzeń związanych z burzami słonecznymi.

Jakie są perspektywy rozwoju przewidywania burz słonecznych?

Przewidywanie burz słonecznych jest nadal obszarem intensywnych badań. Naukowcy stale poszukują nowych metod i technologii, które pozwolą jeszcze skuteczniej przewidywać te zjawiska. Opracowanie systemu wczesnego ostrzegania o burzach słonecznych jest priorytetem dla wielu instytucji badawczych, takich jak NASA. Dalszy rozwój sztucznej inteligencji i analizy danych może przynieść jeszcze bardziej precyzyjne prognozy i lepszą ochronę przed skutkami burz słonecznych.

 

Czy burze słoneczne stanowią realne zagrożenie dla naszej infrastruktury?

Tak, burze słoneczne stanowią realne zagrożenie dla naszej infrastruktury. Intensywne burze słoneczne mogą zakłócać sieci elektroenergetyczne, co prowadzi do awarii zasilania. Mogą również uszkadzać satelity kom

unikacyjne i wpływać na systemy nawigacji GPS. W przeszłości mieliśmy już przykłady takich zakłóceń, choć skutki nie były tak znaczące jak obecnie ze względu na mniejszą zależność od elektryczności i technologii komunikacyjnych. Jednak w dobie rozwiniętej technologii cyfrowej i coraz większej zależności od systemów elektronicznych, burze słoneczne mogą poważnie wpływać na naszą infrastrukturę. Dlatego rozwój systemów przewidywania i wczesnego ostrzegania jest niezwykle ważny.

 

Źródło: SCIENCE ALERT

Fot. Nasa

Awatar Astroholik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *