polityczny wybór

  • Mikołaj Kopernik

    Mikołaj Kopernik: Geniusz Astronomii i Jego Polskie Korzenie

    .

    Mikołaj Kopernik, słynny astronom i matematyk, jest jedną z najbardziej znanych postaci w historii nauki. Jego teoria heliocentryczna, stawiająca Słońce w centrum Układu Słonecznego, zapoczątkowała rewolucję naukową i miała…