Polskie rozwiązanie dla bezpieczeństwa kosmicznych misji załogowych

Istotna część systemu Twardego Przechwytywania HCS – zapewniającego bezpieczeństwo astronautom powstała w Polsce. Jego zadaniem jest zapewnienie sztywnego połączenia struktur i utworzenia szczelnego przejścia między dwoma statkami kosmicznymi – informuje firma SENER Polska, której inżynierowie opracowali technologię.