Ekologiczne, Wysokowydajne Materiały Pędne: Nowy Kierunek w Kosmicznych Napędach

Ekologiczne

Ekologiczne, Wysokowydajne Materiały Pędne: W dziedzinie eksploracji kosmicznej naukowcy od dziesięcioleci dążyli do stworzenia idealnych materiałów pędnych, zdolnych do samozapłonu po wymieszaniu. W tym kontekście, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa osiągnął przełom, opracowując ekologiczne i wysoce wydajne materiały pędne. Osiągnięcie to ma potencjał zmienić oblicze napędów kosmicznych, zwiększając bezpieczeństwo personelu i środowiska.